Smernice pre ubytovanie

Študent potrebuje pre ubytovanie získať 138 bodov.

Študent má k dispozicií max. 200b:

  • max. 100b za vzdialenosť (1b/km)
  • max. 100b za prospech (podľa váženého priemeru)

Pri nástupe do 1 ročníka (Bc., Ing):

  • 1 roč. Bc. Štúdia max. 70b za prospech (automaticky)
  • 1 roč. Ing. Štúdia max 100b za prospech

Končiaci študenti (Bc. a Ing.):

  • Končiacim Bc. študentom max. 30b
  • Končiacim Ing. študentom max. 30b

Výnimky a špeciálne body navyše:

  • Členstvo – max. 50b (akademický senát, ŠR, ŠP )
  • Členstvo – max. 20b (BEST, IAESTE, IFMMS)

Disciplinárne priestupky a pochvaly:

  • Pochvala – max. 50b
  • Disciplinárny priestupok – max. -50b