Úroveň kvality poskytovaných služieb akademický rok 2017/2018
Oct 27, 2017 by PC klub - FU

Tak, ako každý semester, tak aj teraz Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach zisťujú úroveň kvality poskytovaných služieb akademický rok 2017/2018.
Ak chceme spoločne pracovať na lepších podmienkach pre ubytovaných na našom internáte a všeobecne všetkých internátoch ŠDaJ TUKE, je potrebná aj spätná väzba od Vás. Preto by sme Vás, ubytovaných študentov, chceli poprosit o zapojenie sa do anonimnej ankety:

Úroveň kvality poskytovaných služieb akademický rok 2017/2018

Ďakujeme za Váš čas a ochotu.


ŠRFU, 27.10.2017