Kam vynášať odpad

Kam vynášať odpad? No predsa do košov na to určených! Aj keď to niekomu môže pripadať ako jednoznačná vec, prax ukázala že nie všetci študenti sú schopný pochopiť myšlienku veľkoobjemových kontajnerov a odpad zo svojich izieb vyhadzujú do malých košov v kuchynkách a na záchodoch. To vedie k ich veľmi rýchlemu preplneniu a následnému vysýpaniu odpadu po podlahách.

Prosíme preto všetkých inteligentných ľudí aby svoje smeti z izieb vyhadzovali do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sa nachádzajú na dvore za internátom, kľúčiky od dverí sa ako vždy nachádzajú na vrátnici.

Smeti patria tuna!