Telocvična

Priestory telocvične sú využívané Katedrou telesnej výchovy na výučbu telesnej výchovy, externými klubmi a ubytovanými študentami, ktorý sú členmi OZ ŠRFU na voľnočasové aktivity (futbal, volejbal, basketbal, cvičenia…). Pred využívaním služieb telocvične je potrebné na vrátnici zistiť či už nie je telocvičňa v daný čas obsadená niektorým z externých klubov alebo v nej práve neprebieha výuka. Kľúče Vám budú odovzdané na vrátnici po predložení Vášho ISICu.

Do telocvične je potrebné prísť vo vhodnej obuvi aby nedošlo k poškodeniu podlahy, je zakázané požívanie alkoholických nápojov a konzumácia jedla.