Pripojenie k Wi-Fi

Pripojenie Vášho mobilného zariadenia so systémom Android k Wi-Fi

 • Prejdite na položku Nastavenia a potom vyhľadajte nastavenia siete INTRAK:
 • Kliknite na „Rozšírené možnosti
 • Sieť nastavte nasledovne:
  • Metóda EAP: PEAP
  • Druhá fáza overenia: MSCHAPV2
  • Certifikát CA: Neoverovať
  • Ochrana súkromia: Použiť MAC adresu zariadenia
  • Identita: meno.priezvisko
  • Heslo: Vaše heslo od Wi-Fi, ktoré ste si vytvorili v Userpaneli (nie heslo od userpanelu)

Pripojenie Vášho mobilného zariadenia so systémom iOS

 • Prejdite na položku Nastavenia a potom vyhľadajte nastavenia siete INTRAK:
 • Sieť nastavte nasledovne:
  • Vypnite možnosť „Privátna Wi-Fi adresa“ !!!
  • Kliknite na možnosť „Pripojiť sa k tejto sieti
  • Užívateľské meno: meno.priezvisko
  • Heslo: Vaše heslo od Wi-Fi, ktoré ste si vytvorili v Userpaneli (nie heslo od userpanelu)