Občianske združenie ŠRFU a platby do OZ

Vstupom do občianskeho združenia ŠRFU získava študent prístup do internetu, možnosť využívania posilňovne, boxerne, stolnému tenisu a zúčastňovania sa akcii organizovaných Študentskou radou Ferka Urbánka. Zmluva na členstvo v OZ ŠRFU je platná počas trvania celého jedného semestra. Následne je potrebné podpísať novú zmluvu.

Ako vstúpiť do OZ ŠRFU?

Po registrácii na stránke Userpanel prejdite na kartu “Môj profil”. Nájdite “IBAN” a “Variable symbol” (každý používateľ má svoj vlastný variabilný symbol, tento variabilný symbol je iný ako VS v systéme MAIS). Variabilným symbolom z Userpanelu uhraďte platbu za prihlášku do občianskeho združenia 27 eur na tento účet občianskeho združenia.

Na osobný zápis si je potrebné následne doniesť:

  • Potvrdenie o platbe (stačí detail pohybu z internetbankingu)
  • Vytlačenú zmluvu do občianskeho združenia

Zmluvu do občianskeho združenia si je možné vygenerovať v Userpaneli. V záložke “Dokumenty” kliknite na možnosť “Generovať prihlášku do občianskeho združenia”, následne je možné si prihlášku prezrieť kliknutím na tlačidlo “Prezrieť” alebo “Uložiť”.