Študentský domov Ferka Urbánka 2

Nachádza sa na území areálu Technickej Univerzity v Košiciach, ktorý nájdete v mestskej časti Košice – Sever. Z hlavnej železničnej a autobusovej stanice sa k nám dostanete priamo električkou číslo 2 (predposledná zastávka – Okresný úrad). Internát ako prvý slúžil k ubytovaniu študentov Technickej Univerzity. V internáte sú ubytovávaní prevažne študenti Strojníckej fakulty a Umeleckej fakulty TU.

Viac na stránke: https://sdaj.tuke.sk/urbankova2-ubytovanie/

Pokyny pre študentov

Všetky potrebné informácie nájdete tu