Stolný tenis

Na internáte sa nachádzajú dva stoly na stolný tenis. Prístup ku stolom majú všetci členovia OZ ŠRFU. V miestnosti PC Klubu si je možné zapožičať rakety, loptičky a sieťku.