Pripojenie k Internetu

Každý študent, bývajúci na internáte Ferka Urbánka má možnosť pripojenia sa do káblového alebo bezdrôtového vysokorýchlostného internetu. Na pripojenie je potrebná registrácia do občianskeho združenia (OZ ŠRFU) .

Čo urobiť aby ti išiel internet:

  1. Zaregistrovať sa, pridať počítač, mobil alebo iné zariadenie na userpanel (návod nájdeš na stránke)
  2. Zaplatiť členský poplatok 27€ za semester (na správny účet so správnym VS, ktorý nájdeš po prihlásení na userpanel)
  3. Prísť na osobný zápis do občianskeho združenia (termíny budú včas vyvesené na stránke internátu a na nástenkách po celom internáte)

PS: Ku bodu č.1: každý užívateľ má možnosť pripojenia 1 zariadenia na káblové pripojenie a 1 zariadenia na bezdrôtové, preto odporúčame pripojiť počítač cez kábel a mobil/tablet cez WIFI.

Užitočné návody: