Boxerňa

V suteréne študentského domova sa nachádza Boxreňa. Môžu ju využívať všetci členovia OZ ŠRFU. Kľúč od miestnosti je dostupný na vyžiadanie na vrátnici po predložení Vášho ISICu.